Vänner

Together for Better believes that education changes lives. We support schools for children living in extreme poverty in the Dominican Republic. Together for Better was founded by Swedish journalist Ebba Lövenskiold, after vacationing in the Dominican Republic during the major earthquake in Haiti in 2010.

Hej! Här hittar du personer, företag, skolor, organisationer och andra som på olika sätt är med och gör det möjligt för barn att hjälpa barn lära sig läsa och skriva. Tillsammans bygger vi kunskaps- och vänskapsbroar över världen där varje barn är en hjälte.

Ursula Falkringe

Tandläkare, ledamot i Svenska FN-förbundet

Project Playground är en ideell organisation grundad av Sofia Hellqvist och Frida Vesterberg år 2010. Organisationen verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom en meningsfull fritid med fokus på individen. Genom att erbjuda en fristad från kåkstädernas hårda villkor kan barn och unga få ro att utveckla självkänsla, ambitioner och framtidstro. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.