Press

De första böckerna är snart på väg

 

 

 

"Ett bokprojekt i Kunskapskretsloppet stärker barnens självförtroende och sin förmåga att skapa i ett projekt som innefattar både ett bild- och dramaperspektiv. Vi berör många delar av läroplanen med projektet"

/Förskolan Björntjänst, Bromma

 

 

 

Bild från boken "Den magiska tavlan"

2014-06-02

Barnens sagor blir läromedel ute i världen

Just nu driver gripsholmsskolan två av tre pilotprojekt i författaren Mikael Rosen- grens satsning kunskapskretsloppet. tanken är att använda barnens berättelser och illustrationer för att sammanställa barnböcker som sedan översätts och skickas ut till andra skolor runt om i världen.

 

Läs hela artikeln i Mariefreds Tidning v22, 2014 här.

 

2014-06-03

Bokprojekt som ökar förståelsen för andra

Gripsholmsskolans elever bidrar till en bättre värld. De står för idéerna och bilderna till två barnböcker som ska skickas till Tanzania.

"En kinesisk panda som hamnar på en svensk bondgård och en magisk tavla på Gripsholms slott. Det är handlingen i de sagoböcker som två klasser på Gripholmsskolan är med och tar fram. Årskurs 4-klassen Björnar kommer att skicka sin bok till Gripsholmsskolans vänskola i Tanzania. Förskoleklassen Hjortar kommer att skicka sin bok till en skola på Zanzibar."