Om

Skapande och social träning

Språklig och kulturell träning

 

 

 

Kontakt:

Mikael Rosengren

mikael@kunskapskretsloppet.se

 

 

 

Kunskapskretsloppet

Kunskapskretsloppet bidrar inte bara till att fler barn får lära sig att läsa och skriva.

Det lär även barn om barn. Om hur lika vi alla är trots olika levnadsförhållanden. Kunskapskretsloppet är unika bokprojekt, skapade av barn, som kombinerar träning inom flera områden: Samarbete, skapande, delaktighet, inflytande, språk, bild och kultur. Varje bokprojekt involverar och sammanför barn över hela världen och ger fler möjlighet att stå på egna ben. I Kunskapskretsloppet är det barn som hjälper barn. Vi bygger vi broar av kunskap och vänskap. Här är varje barn en hjälte.

Barn älskar sagoböcker. Samtidigt finns det

ett stort behov av att öka barns läsförståelse och

inlärningsförmåga i Sverige och runt om i

världen.

 

Kunskapskretsloppet skapades i mars 2014 av Mikael Rosengren och syftar till att få fler barn att lära sig läsa och skriva. Arbetet sker i enlighet med både Skolverkets läroplan lgr11 och Millenniemål 2: att alla barn i världen ska ha rätt att gå i grundskola.

Och tillvägagångssättet är unikt: I varje bokprojekt kombineras träning inom flera olika områden genom att barn i steg ett får skapa egna sagoböcker som i steg två skickas till en skola någonstans i världen som saknar ekonomiska förutsättningar att köpa in egna skolböcker. Här används den unika sagoboken som lärobok.

 

 

Boken skapas i samarbete med en författare och projektledare och manuset baseras på barnens egna idéer och berättelser.

 

Kunskapskretsloppet fullföljs genom att proceduren upprepas: I de fall det är möjligt, ges de mottagande barnen i sin tur möjlighet att skapa en egen sagobok som skickas vidare och blir lärobok för nästa skola utan möjlighet att köpa in egna skolböcker.

 

I den skapande fasen - när barnen skapar sin egen sagobok - utvecklar barnen sin kreativitet, sociala förmåga och förmåga att samarbeta samtidigt som de får känna delaktighet och inflytande. De får själva bestämma vad deras bok ska handla om och sedan illustrera boken själva. Ett skapande bokprojekt uppfyller flera delar av lgr11 (Skolverkets läroplan för för- och grundskola).

 

I överlämnandefasen får både de överlämnande och mottagande barnen lära sig mer om varandra och upptäcker stora likheter men även en rad olikheter i deras olika sätt att leva. Denna form av kulturella träning stimulerar barnens naturliga nyfikenhet för andra barn.

 

Den språkliga träningen sker när barnboken blir de mottagande barnens lärobok. En bok som används i undervisningen och som lever i många år, klass efter klass. Boken är språkligt anpassad efter nivån på språkundervisningen och översätts till engelska och det mottagande landets språk. Även den skapande skolklassen behåller ett antal exemplar av sin egen bok.

 

Ny teknik, sociala medier, datorer och I-pads är idag fantastiska verktyg för inlärning. Ironiskt nog riskerar de samtidigt att sluta in och isolera barn. Därför vet vi idag att det är viktigt att uppmuntra och stimulera till gemensamma aktiviteter.

Barnböcker och läroböcker utgör ett utmärkt och viktigt verktyg att samlas kring. De är dessutom avgörande för barns fortsatta utveckling av läsförståelse och inlärningsförmåga. Ett barn som inte kan läsa och skriva blir socialt handikappat och beroende av andra.

 

Kanske allra viktigast att komma ihåg är, att ny teknik inte nått fram till flera delar av världen. Till länder och platser där datorer och Internet är rena fantasibegrepp och där både skola och skolböcker fortfarande bara är en önskedröm.

 

Mitt syfte och mål med Kunskapskretsloppet är, att få fler barn runt om i världen att lära sig läsa och skriva, och därmed ge dem den självklara rättigheten och förutsättningen att stå på egna ben och välja sin egen väg genom livet.

 

Jag avslutar som jag började den här presentationen: Barn älskar barnböcker och vad kan då passa bättre än det här underbara citat från Astrid Lindgren:

 

"En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje."

 

/Mikael Rosengren, initiativtagare och grundare av Kunskapskretsloppet