Sagt om Kunskapskretsloppet

Barn på skolan i Mbuko

 

 

 

"När jag ser barnens iver, stolthet och stora engagemang är det lätt att känna att det här är den roligaste och häftigaste verksamheten jag någonsin själv deltagit i eller drivit.

/Mikael Rosengren, initiativtagare och grundare av Kunskapskretsloppet

 

 

 

Barn på skolan i Mariefred

 

"Det här projektet är livsförändrande för barnen i Mbuku och samtidigt också för barnen i Mariefred som har skapat böcker med så stor betydelse. Det har gett mersmak och en positiv inställning till att göra något för andra även i framtiden.”

/Jessica Nylund, lärare i årskurs 4, Gripsholmsskolan, Mariefred som har ett vänskapsutbyte med skolan i Mbuko.

 

"En enkel barnbok för oss, en öppnad dörr in i en ny värld för en annan."

/Ebba Lövenskiold, Grundare av Together for Better, som stödjer utbildningsprojekt för utsatta barn på Hispaniola.

 

"It means so much to these kids to be able to write a book which they know will be read by other children on the other side of the world. They are very excited and want to write about their lives in Langa, they want other children to know about where they come from. They are also looking forward to learning about how kids on the other side of the world live their lives.”

/Portia, teacher Project Playground, South Africa 

 

”Vi tror att utbytet och den kulturella förståelsen har stor betydelse for barnen och vetskapen att någon ska få ta del av något som de skapat ger dem en känsla av självförtroende och ansvar.” 

/Frida Vesterberg, grundare av Project Playground, Sydafrika

 

"Ett bokprojekt i Kunskapskretsloppet stärker barnens självförtroende och sin förmåga att skapa i ett projekt som innefattar både ett bild- och dramaperspektiv. Vi berör många delar av läroplanen med projektet"

/Förskolan Björntjänst, Bromma

”Kunskapskretsloppet är inte bara fantastiskt, böckerna är livsförändande för de här barnen”

/Tove Rastad, volontär på Unguja Ukuu School i Tanzania

 

”Mikael gör det möjligt för barn i världen att lära sig läsa och skriva, samt ”lära känna varandra” genom att länka skolor till varandra med hjälp av böcker. Mina elever kände sig speciella för att de blev utvalda att delta i projektet. I Lgr11 (Skolverkets läroplan för grund- och förskola) står det klart och tydligt att eleverna ska utöva delaktighet och inflytande i sin undervisning. I det här projektet har barnen fått leda genom sina fantasier & kreativitet och jag har stått bredvid. Precis som Maria Montessori förespråkade om pedagogens roll.”

/Sibel Brooks, lärare i svenska på Nya Tidens Montessoriskola i Näsbypark, Täby.